Locatie De Zonnebloem

De schoollocatie waarvoor wij op zoek zijn naar goede herbestemming is De Zonnebloem. De Zonnebloem ligt midden in de wijk Tichelkamp, tussen de straten Akker, Warande en de Enk (adres: Akker 7). De locatie ligt ongeveer 1 kilometer van het centrum, 500 meter van het station en 2 kilometer van op- en afrit van de snelweg. Het plangebied bestaat uit het schoolgebouw met schoolplein en het naastgelegen grasveld met speeltoestellen en is ongeveer 4.500 m² groot. De belangrijkste informatie over locatie staat op deze pagina beschreven. Uitgebreidere informatie is te vinden in de kolom met relevante links en documenten.

Kaart Borne

Kenmerken van de wijk

De wijk Tichelkamp bestaat uit twee delen. De twee delen zijn van elkaar gescheiden door doodlopende straten en grote bouwblokken. Ter plaatse van de school komen de twee wijkdelen letterlijk en figuurlijk bij elkaar en maken zij een connectie. De wijk heeft circa 485 huishoudens en 1.310 inwoners. De wijk telt relatief veel gezinnen met (jonge) kinderen.

Stedenbouwkundige kenmerken

Het plangebied bestaat uit het schoolgebouw, schoolplein, beplanting en een speelweide. Het totale plangebied is ongeveer 4.500 m² groot, waarvan circa 900 m² bebouwd. De locatie ligt centraal in een buurt en is goed bereikbaar per fiets of te voet. Met de auto is de plek moeilijker te bereiken. De buurt kenmerkt zich door een smalle straten, beperkte parkeerruimte en de huizen zijn 1 of 2 bouwlagen met kap. De wijk kent een relatief hoge woningdichtheid en een beperkte hoeveelheid groen. De locatie heeft een groene uitstraling en bevat enkele speelvoorzieningen.

Locatiescan - Stedenbouwkundige kaart

Kenmerken schoolbouw

Het oorspronkelijke schoolgebouw is gebouwd in de jaren ’70, maar is vervangen en verkleind in jaren ’90. De huidige bebouwing is dus ongeveer 25 jaar oud. In 2003 is het gebouw echter grondig gerenoveerd. Het schoolgebouw heeft een bruto vloeroppervlak van heeft 854 m² en bestaat uit een centrale hal, 5 klaslokalen, een gymzaal, kantoortje en utilitaire ruimtes. Het gebouw bestaat uit 1 bouwlaag met een verhoging ter plaatse van de gymzaal. Voor specifieke vragen over de bouwkundige staat, kunt u contact opnemen met de gemeente.

Schoolgebouw Zonnebloem

Huidig bestemmingsplan

Voor een goed idee is de gemeente bereid het bestemmingsplan te wijzigen. Een idee dat past binnen de regels van het huidige bestemmingsplan is echter wel sneller te realiseren. In het huidige bestemmingsplan heeft de school en het schoolplein een maatschappelijke bestemming. Binnen deze bestemming is gebruik toegestaan dat gericht is op sociale, maatschappelijke, educatieve en openbare dienstverlening, met dien verstande dat een functiewijziging naar een geluidsgevoelige functie niet toegestaan. Er mag gebouwd worden binnen een aangeduid bouwvlak van ongeveer 1.400 m². De groene zoom aan de noordrand en de naastgelegen speelweide hebben de bestemming Groen. Het gebruik bij deze bestemming is gericht op groenvoorzieningen, water, spelen, maar bijvoorbeeld geen parkeren. Meer informatie over het bestemmingsplan kunt u vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt ook contact opnemen met de gemeente.

Bestemmingsplan plankaart

Groen, archeologie en water

De locatie kent een verscheidenheid aan groen. Aan de Akker staan bomen in de vorm van laanbeplating en op het terrein zelf staan enkele solitaire bomen en bossages. Er is een kans dat in het gebied beschermde flora en fauna aanwezig is. Ook is er een middelhoge archeologische verwachtingswaarde. Dat wil zeggen dat er mogelijk vondsten in het gebied gedaan kunnen worden met archeologische waarde. Als er een nieuw te bouwen oppervlak van meer dan 5.000 m²  komt is archeologisch onderzoek noodzakelijk. Tenslotte moet er rekening worden gehouden met een behoefte aan extra waterbergend vermogen als de hoeveelheid verharding ten opzichte van de bestaande situatie toeneemt.