De buurt heeft gestemd en het college heeft bepaald: de herbestemming van de leegstaande schoollocatie De Zonnebloem wordt een Thuishuis met gemeenschapsruimte. Het idee van Building Design Architectuur heeft het merendeel van de stemmen uit de buurt ontvangen. De uitslag daarvan is overgenomen door het college van B&W.

De bewoners van de wijk Tichelkamp hebben de afgelopen weken tot 1 december kunnen stemmen door middel van een antwoordkaart. De antwoordkaart is samen met een flyer aan zo’n 500 omwonenden huis-aan-huis verspreid. In totaal heeft bijna 20 procent gebruik gemaakt van de mogelijkheid om te stemmen. Vooral bewoners van de straten rondom de locatie, hebben hun stem laten gelden.

De verdeling van de stemmen is als volgt:

  • Thuishuis met gemeenschapsruimte (Building Design Architectuur): 61 stemmen
  • 10 Levensloopbestendige woningen (Kroon Kennisteam): 20 stemmen
  • Vanuit het Hart (Goossens te Pas Bouw): 7 stemmen
  • Seniorenwoningen met buurtvrijwilligers (BASE-Wonen): 6 stemmen

60 procent

Met ruim 60 procent van de stemmen heeft Building Design Architectuur het merendeel van de stemmers weten te overtuigen met hun idee waarin het bestaande gebouw in tact blijft. De bedoeling is dat er zeven studio’s worden gerealiseerd voor alleenstaande ouderen. Een gemeenschappelijke ruimte moet het onderlinge contact tussen de huurders bevorderen.

Om het contact tussen de bewoners en de buurt te stimuleren wordt een deel van het voormalige gymlokaal gebruikt als buurtzaal, met ruimte voor diverse maatschappelijke functies voor de wijk. De huidige gebruikers van het pand, zoals de dansschool en de schildersclub, kunnen een ruimte blijven gebruiken.

Herbestemmingstraject

Het Thuishuis met gemeenschapsruimte is het beste idee gebleken uit in totaal 17 inzendingen. Van deze 17 inzendingen heeft een vakjury van onder andere de gemeente en buurtbewoners vier ideeën geselecteerd, waaronder het Thuishuis met gemeenschapsruimte. De ideeën zijn beoordeeld aan de hand van een aantal selectiecriteria, dat op 12 juli 2016 door het college van burgemeester en wethouders is vastgesteld. De belangrijkste criteria zijn: Geeft het idee een nieuwe betekenis aan de locatie voor de buurt? Is het een duurzaam plan? Is het financieel en juridisch haalbaar, ook op de langere termijn?

Tijdens de ideeënexpositie op donderdag 24 november zijn de vier geselecteerde ideeën door de inzenders zelf gepresenteerd aan de buurtbewoners. Uiteindelijk heeft de buurt in de stemmingsronde gekozen voor het Thuishuis met gemeenschapsruimte als herbestemming van de voormalige schoollocatie De Zonnebloem.

Ontwikkelovereenkomst

De komende tijd zal de gemeente in gesprek gaan met Ter Grote Beheer B.V. Borne en Building Design Architectuur om te komen tot een ontwikkelovereenkomst. Daarna zullen de partijen, samen met de buurt, het idee gaan uitwerken om te komen tot een daadwerkelijke realisatie van het plan.

Deel dit bericht via...Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin