De opgave

Om in de toekomst goed en toegankelijk onderwijs te kunnen bieden, hebben de schoolbesturen in samenspraak met de gemeente Borne er voor gekozen enkele moderne brede scholen op centrale plekken te realiseren. Met deze keuze komt een aantal bestaande schoollocaties vrij en wordt gezocht naar een nieuwe bestemming. Per 1 augustus 2015 is de Bornse basisschool De Zonnebloem verplaatst naar een nieuwe locatie en is het eigendom overgedragen aan de gemeente.

Haalbaar, duurzaam en een nieuwe bestemming

De gemeente zoekt naar een financieel haalbare herbestemming van de vrijkomende schoollocaties. Nog belangrijker is echter dat er een maatschappelijk verantwoorde afweging wordt gemaakt. Alle vrijkomende locaties hebben tenslotte jarenlang een bijzondere betekenis gehad voor hun omgeving die nu verloren dreigt te gaan. Tot slot vindt de gemeente het belangrijk om het leegstaande vastgoed met de herbestemming te verduurzamen.

Bij de herbestemming van de schoollocaties zijn haalbaarheid, duurzaamheid en de betekenis voor de buurt dus belangrijke doelstellingen. Op deze pagina leggen wij uit wat we precies bedoelen met deze drie doelstellingen.

Participatieproces

Om ervoor te zorgen dat de schoollocaties een nieuwe betekenis krijgen die aansluit bij de buurt, kiest de gemeente voor een aanpak gericht op participatie. Een moderne benadering gericht op het activeren van de omgeving, het stimuleren van ondernemerschap en het samen investeren in een duurzame toekomst van de wijk. In het proces nodigen wij een ieder uit om ideeën in te dienen voor de herbestemming van de schoollocaties.  Hoe dit proces eruit ziet, leest u bij de pagina Het proces.

We starten met voormalig basisschool De Zonnebloem in het hart van de wijk Tichelkamp. Nadat het proces voor deze locatie is doorlopen, komen de andere locaties aan bod.