Het proces

Het proces van ophalen van ideeën, het selecteren van het meest kansrijke idee en het uitwerken tot plan gaat stap voor stap. Ideeën konden tot 5 juni worden ingediend. Met behulp van een inspiratiebijeenkomst in april kon u nadere informatie verkrijgen en inspiratie opdoen. Ook kon er kennis worden gemaakt met (andere) investeerders, buurtbewoners, ondernemers, kunstenaars, visionairs, en dergelijke. Wie weet komt u samen tot een nog beter idee. Het proces vervolgt zich in de vorm van een voorselectie en ideeënexpositie. Hoe dit allemaal in zijn werk gaat, leest u op deze pagina.

Verzamelen ideeën voor herbestemming

Tot zondag 5 juni 2016 konden via een digitaal formulier op deze pagina ideeën worden ingediend.

Ideeënexpositie en voorselectie

Een vakjury bestaande uit buurtbewoners en gemeentelijke ambtenaren bekijkt alle inzendingen en selecteert de maximaal 5 beste ideeën.

De bedenkers van deze ideeën mogen tijdens een openbare bijeenkomst (de Ideeënexpositie) hun inzending toelichten. Buurtbewoners van de wijk Tichelkamp krijgen de mogelijkheid om hun stem uit te brengen op de ideeën. De voorkeur van het publiek wordt samen met het oordeel van het gemeentelijke beoordelingsteam voorgelegd aan het college van Burgemeester en Wethouders. Het college zal uiteindelijk het meest kansrijke idee selecteren en met de initiatiefnemers tot verdere uitwerking over gaan.

Voorwaarden voor deelname

Inschrijvers conformeren zich aan de volgende voorwaarden:

 • u kunt zich één keer inschrijven: het is dus niet mogelijk om zowel als individu als in teamverband in te schrijven;
 • u gebruikt voor de inschrijving het daarvoor bedoelde format en dient deze voor de uiterste inschrijfdatum digitaal in.
 • uw inschrijving kan alleen via het digitale formulier worden ingediend. Schriftelijke inschrijvingen worden niet beoordeeld;
 • u bent beschikbaar voor de ideeënexpositie en bereid uw idee te presenteren;
 • u accepteert dat het college van B&W (mogelijk in samenspraak met de gemeenteraad) het meeste kansrijke plan selecteert op basis van de vooraf benoemde beoordelingscriteria (advies jury) en daarbij de publiekstem als advies meeweegt;
 • u accepteert dat een eventuele aanwijzing als meest kansrijke idee geen definitieve selectie betekent;
 • over de uitslag van de voorselectie en definitieve keuze van de winnaar wordt niet gecorrespondeerd;
 • u bent bereid om het plan in samenwerking met het college van B&W verder uit te werken tot concreet plan;
 • De gemeente behoudt zich het recht voor om, indien de gemeente er met de winnende partij niet uitkomt, het winnende idee met een andere partij uit te werken.

Belangrijke data 

Dinsdag 26 april – Inspiratiebijeenkomst De Zonnebloem

Zondag 5 juni – Laatste dag inschrijven ideeën

Oktober – Bekendmaking en uitnodiging deelnemers ideeënexpositie

Donderdag 24 november – Ideeënexpositie

December – Definitieve uitslag

Criteria en wegingsfactoren:

 • De mate waarin het een compleet idee betreft voor het gehele plangebied (5%)
 • De mate waarin een compleet team van investeerders, buurtbewoners, ondernemers en visionairs bij het plan betrokken is (5%)
 • De betekenis van het idee voor de buurt (25%)
 • De duurzaamheid van het idee (25%)
 • De haalbaarheid van het idee (25%)
 • De mate waarin realistische voorwaarden worden gesteld aan de nadere uitwerking en uitvoering van het idee (15%)