De gemeente Borne is op zoek naar ideeën voor herbestemming van de voormalige schoollocatie De Zonnebloem in de wijk Tichelkamp. Iedereen mag deze ideeën aandragen: investeerders, buurtbewoners, ondernemers, kunstenaars, visionairs, communicatiemensen en combinaties. Denkt u met ons mee?

De opgave

Schoolgebouw ZonnebloemOm in de toekomst goed en toegankelijk onderwijs te kunnen bieden, hebben de schoolbesturen in samenspraak met de gemeente Borne er voor gekozen enkele moderne brede scholen op centrale plekken te realiseren. Met deze keuze komen een aantal bestaande schoollocaties vrij waarvoor wordt gezocht naar een nieuwe bestemming. Dat gebeurt in directe samenspraak met de buurt.

Het proces

Met het proces Borne schoolt om krijgt u de kans om heel concreet invloed te hebben op de ontwikkeling van uw gemeente, buurt, wijk, straat. In een prijsvraagachtig proces kunt u uw idee indienen of stemmen op ingediende ideeën.

workshop

De ideeën

De eerste locatie waar een nieuwe bestemming voor wordt gezocht is De Zonnebloem in de wijk Tichelkamp. Uit 17 inzendingen zijn de 4 beste ideeën geselecteerd door een vakjury, waaruit  bewoners het winnende idee hebben gekozen.

IMG_3303

Borne schoolt om is een project van gemeente Borne, mede mogelijk gemaakt door provincie Overijssel.

Doelen herbestemming

foto website - panelenDe herbestemming van de scholen moet de school en locatie een nieuwe betekenis geven voor de buurt, het moet bijdragen aan de verduurzaming van vastgoed en de herbestemming moet haalbaar zijn. Deze drie doelen vormen de belangrijkste uitgangspunten bij de herbestemming en zijn dan ook zwaarwegende selectiecriteria bij de beoordeling van de ingediende ideeën.

Herbestemming De Zonnebloem bekend!


Indieners presenteren ideeën aan wijkbewoners