Indienen idee en selectie

Op zondag 5 juni is de inschrijfperiode voor het indienen van ideeën voor de herontwikkeling van voormalig schoollocatie De Zonnebloem gesloten. In totaal zijn er maar liefst 17 ideeën ingediend, waarvan er 4 door een jury zijn genomineerd voor de Ideeënexpositie. Buurtbewoners kunnen tot 1 december 2016 hun stem uitbrengen op het beste idee.

De 17 ideeën zijn door een vakjury beoordeeld aan de hand van een aantal selectiecriteria: Geeft het idee een nieuwe betekenis aan de locatie voor de buurt? Is het een duurzaam plan? Is het financieel en juridisch haalbaar, ook op de langere termijn? De vier ideeën met de hoogste score op deze criteria hebben tijdens de Ideeënexpositie in november hun idee toegelicht aan de hand van een poster en presentatie, die u hieronder kunt downloaden. Uiteindelijk heeft de buurt gekozen voor het Thuishuis met gemeenschapsruimte. De komende periode werkt Building Design samen met de gemeente toe naar een ontwikkelovereenkomst.

Thuishuis met gemeenschapsruimte
Building Design

building-design

Het bestaande gebouw blijft in tact. Daarin komen zeven studio’s voor alleenstaande ouderen. Ook zal er een gemeenschappelijke ruimte komen voor de huurders om zo het onderling contact te bevorderen. De gemeenschappeljike ruimte is een extra; de studio’s hebben alle faciliteiten.

Ook wordt er een buurtzaal gerealiseerd, waar de gehele buurt gebruik van kan maken. Huidige huurders zoals de dansschool en de schildersclub kunnen een ruimte blijven gebruiken.

10 levensloopbestendige woningen
Kroon Kennisteam

kroon-kennisteam

Deze zeer energiezuinige (indien mogelijk energienotaloze) woningen, geschikt voor ouderen, moeten de doorstroming van de woningmarkt in de wijk bevorderen. Het totale woonprogramma wordt op de begane grond gerealiseerd en voor logés zijn er op de verdieping twee kamers en een doucheruimte.

De woningen zullen in eerste instantie te koop worden aangeboden en er is een financierder betrokken die de onverkochte woningen overneemt en gaat verhuren.

Vanuit het Hart
Goossen Te Pas Bouw

vanuit-het-hart

“Vanuit het Hart” gebruikt het hele plangebied. Het skelet van de ‘oude school’ blijft en vormt het hart van de wijk. Verdeeld over drie gebouwen komen er 7 eengezinswoningen met een tuin en 9 appartementen. Rondom die gebouwen komt ruimte om te spelen en veel extra groen.

Samen met buurtgenoten wordt één appartement ingericht als buurtkamer en -tuin, een plek voor ontmoeting en activiteiten. De opbrengsten uit zonne-energie geven de buurtkamer en –tuin inkomsten om structureel mooie dingen te doen.

Seniorenwoningen en buurtvrijwilligers
BASE-Wonen

achtergrondplaatje-base-wonen

Een kleinschalig woonconcept voor senioren met 8 huurappartementen van ongeveer 65 m2, geschikt voor (zelfstandige) individuele bewoning. Elk appartement is voorzien van pantry/keuken, slaap- en badkamer/wc en een eigen tuin/terras. Tussen de appartementen bevindt zich de gemeenschappelijke ruimte, ingericht als woonkeuken.

Het bestaande schoolplein wordt ingericht met parkeerplaatsen en bergruimte(s) en een gemeenschappelijke (moes)tuin. Naast de huidige speeltuin komt een beweegtuin voor ouderen. Buurtvrijwilligers worden ingezet voor mantelzorg en hand- en spandiensten.