Per 1 augustus 2015 is de Bornse basisschool De Zonnebloem verplaatst naar een nieuwe locatie. Het eigendom van het vrijgekomen schoolgebouw is overgedragen aan de gemeente Borne. Die is sindsdien op zoek naar een passende nieuwe functie voor de schoollocatie. Het gehele proces van herontwikkeling gebeurt in nauwe samenspraak met omwonenden en andere belanghebbenden. Onder de noemer ‘Borne schoolt om’ start deze week een campagne die het publiek oproept vernieuwende, frisse en tegelijkertijd haalbare ideeën aan te dragen.     

Belangrijkste instrument in het interactieve proces met de belanghebbenden is de internetpagina www.borneschooltom.nl. Daarop is alle informatie over locatie De Zonnebloem terug te vinden. Ook geeft het platform een toelichting op de verschillende stappen in het gehele proces van ideevorming tot en met de uiteindelijke realisatie. Tot slot biedt de website de randvoorwaarden waar een inzending minimaal aan moet voldoen om te worden beoordeeld.

Wensen en kaders

Wethouder Michel Kotteman is als portefeuillehouder vastgoed bestuurlijk verantwoordelijk voor de herontwikkeling van de schoollocaties. “Als gemeente vinden wij het belangrijk om de wensen van alle belanghebbenden  mee te nemen,” vertelt Kotteman. “Deze wensen kunnen kaders vormen voor de herontwikkeling van de locatie De Zonnebloem. Met de campagne ‘Borne schoolt om’ willen wij ruimte geven aan ideeën uit de samenleving en tegelijkertijd zorgen dat de uiteindelijke plannen haalbaar zijn en zowel in de buurt als in de gehele gemeente worden gedragen.”

Leerschool

De gekozen methode om inwoners en andere belanghebbenden een belangrijke rol te geven bij het opnieuw ontwikkelen van de voormalige schoollocatie is relatief nieuw voor de gemeente Borne. “Zodoende is het project voor mij en mijn collega’s letterlijk en figuurlijk een leerschool,” aldus de wethouder. “Met elkaar hebben wij een aanpak ontwikkeld waarvan wij denken dat die recht doet aan de manier waarop wij de voormalige basisschool een nieuwe bestemming willen geven.”

Deel dit bericht via...Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin