Ideeënexpositie en winnaar

Tijdens de ideeënexpositie worden de meeste kansrijke ideeën gepresenteerd en mag het aanwezige publiek hun stem uitbrengen. 

Voorafgaand aan de ideeënexpositie kiest een gemeentelijk beoordelingsteam de vijf beste ideeën. Met deze geselecteerde inschrijvers wordt besproken op welke manier de ideeën gepresenteerd mogen worden. De manier van stemmen wordt tijdens de bijeenkomst aan het publiek uitgelegd.

De voorkeur van het publiek wordt samen met het oordeel van een gemeentelijke beoordelingsteam voorgelegd aan het college van Burgemeester en Wethouders. Het college zal uiteindelijk het meest kansrijke idee selecteren en met de initiatiefnemers tot verdere uitwerking over gaan.